Siirry suoraan sisältöön

Myönnetyt apurahat

2023

Pyry Lähde, 600 €
Hiilijalanjälkien kartoitus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla sisävesillä ja rannikolla, opinnäytetyö

Santeri Silvennoinen, 5 000 € 
Metsäsektorin sisävesikuljetusten kehitysmahdollisuudet, opinnäytetyö

2022

Joonas Korpela, 2 500 €
Decarbonization of handymax bulk carrier, opinnäytetyö

Juhan Voutilainen, 2 000 €
laivanrakennuksen diplomi-insinöörin vaihto-opintojen tukeminen

Merenkulkualan koulujen stipendirahastot (Kotka, Turku ja Ahvenanmaa), a’ 1 000 €

2021

Mikko Lehtimäki, 4 000 €
Työkuorman hallinta nopeiden työveneiden ohjaamotyöskentelyssä. Väitöskirjatyö, Vaasan yliopisto

Saimaan Purjehdusmuseoyhdistys ry, 700 €
Apuraha KAVASSI-julkaisun valmistamiseen

Osuuskunta Suora Esitys / Tapio Kalliomäki, 7 000 €
Dokumenttielokuvan valmistaminen uitosta ja uiton historiasta Suomessa

2020

Neea Santama, 2 000 €
Luksusekomatkailun (laivaristeilyt) ostokriteerien selvittäminen. Kandityö, Aalto-yliopisto, kauppakorkeakoulu

Memorandum Unlimited Oy, 3 000 €
Mobiilioppaan kehittäminen laivaristeilyille

Kaisa Hirvonen, 2 000 €
”Saimaan vesiliikenteen kehittämisorganisaation toimintamallin rakentaminen”. Opinnäytetyö / Karelia AMK

LP Management Oy, 4 000  €
Sisävesien korkeatasoisen kansainvälisen matkustajaliikenteen kehittäminen

2019

Suomen Laivahistoriallinen yhdistys / työryhmä Petri Sipilä ja Rami Wirrankoski, 1 500 €
”Suomen laivanrakennustelakat” – käsikirjan valmistamiseen

2018

Anton Airas, 1 000 €
Puutavaran vesitiekuljetus ja sen tulevaisuus Suomessa. Gradutyö / HY metsätiede

Toni Korpela, 5 000 €
Kotimaisen puun aluskuljetusketjun tiedonkulun kehittäminen. Gradutyö LUT / KTM

2017

Joni Pentti, 5 000 €
Aluskuljetusoperaattori Saimaan liikenteeseen (osarahoitus Metsäteho Oy:n ollessa päärahoittajana). Gradutyö LUT / KTM

2015

Merilin Juronen, 11 000 €
Kannattavuustarkastelu puun aluskuljetuksista rannikko- ja sisävesialueilla. Gradutyö LUT / KTM

2014

Esko Pakkanen, 3 000 €
Uiton historiikkiteoksen sivunvalmistus- ja ladontakulut

Jessica Saari, 1 000 €
Osalastien kustannustehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden optimointi Itämeren rahtiliikenteessä. Gradutyö UTU (Turun yliopisto)

2013

Esko Pakkanen,  4 500 €
Uiton historiikkiteoksen kirjoittaminen

2012

LUSTO, 1 000 €
Uittotehon valokuva-arkiston digitoiminen

Suomen Vesitieyhdistys ry, 520 €
Vesitieseminaarin järjestämisen avustaminen

2011

Turkka Myllykylä, 3 000 €
Pielisjoen kanavoinnin historiikin painokuntoon saattaminen

Maria Komi, 12 000 €
Kuljetusmuodoista yhteiskunnalle kohdistuvat kustannukset bulk-tavaraliikenteessä. Diplomityö LUT / ympäristötiede 

2010

Suomen Vesitieyhdistys ry, 4 375 €
Vesitieseminaarin osallistumismaksuja

2009

Jussi Kivinen, 3 000 €
Kainuun höyrylaivaliikenteen historiikki-teoksen valmistaminen

2008

Kalle Viherä, 2 000 €
Saaristomeren yhteysalusliikenteen kehittyminen ja tulevaisuus. Gradutyö UTU / Maantiede

Kalle Karttunen, 4 000 €
Biopolttoaineiden vesitiekuljetuksen sisältämän logistiikan liiketoimintakonseptit sisävesi- ja merialueilla. Väitöskirjatyö LUT 

Suomen Vesitieyhdistys ry , 2 000 €
Biopolttoaineiden vesitiekuljetusselvityksen tekeminen

2007

Lusto, 10 000 €
Uittotehon valokuva-arkiston digitoiminen

Kymenlaakson AMK, 7 000 €
STUUVA-turvallisuustietokannan laajentaminen ja käyttöönotto

2006

Jouni Pukki, 3 000 €
Merikapt. jatko-opintojen lopputyön valmistaminen. Kymenlaakson AMK

2005

Esko Mikkonen, 5 000 €
Puuraaka-aineen vesitiekuljetuksen oppikirjan valmistaminen

2004

LUSTO / Timo Kukko 5 000 €
”Antaa pölkyn juosta”-näyttelyn toteuttaminen

2003

Kai Andersin, 2 000 €
Väitöskirjatyön jatkaminen. UEF / Metsätiede

2002

Työryhmä/Aimo Nikunen, 800 €
Puutavaran kaukokuljetuksen historiikki-teoksen valmistaminen

Kai Andersin, 4 000 €
Raakapuun vesikuljetuksen kehittäminen Vuoksen vesistöalueella. Väitöskirjatyö UEF / Metsätiede

Elias J. Purhonen, 200 €
Valokuva-arkiston järjestäminen

2000

Jouni Pukki, 1 682 €
Merikapt. lopputyö satamahinauksesta. Kymenlaakson AMK

1999

Suomen Uittoperinneyhdistys ry, 841 €
HIVAKKA-kirjoja 50 kpl lahjoiksi

Esko Pakkanen, 1 682 €
Uiton historian valmistaminen

1998

Elias J. Purhonen, 1 682 €
HIVAKKA-kirjan painatus

1997

Elias J. Purhonen, 841 €
Uittosanakirjan valmistamiseen

1993

Janne Tarvainen, 336 €
Raakapuun ympärivuotisen aluskuljetuksen kehittäminen. Saimaan alueella. Gradutyö HY / Metsätiede