Hallitus

Säätiön sääntöjen mukaan hallitus valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäseniksi pyritään saamaan mahdollisimman laajasti säätiön toimialaa tuntevia henkilöitä. Säännöissä ei hallituksen kokoonpanolle ole mitään edustuksellisia tai toimialapainotuksia, joten hallituksessa kukin jäsen toimii itsenäisesti taustastaan riippumatta.  

Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy kevään 2022 vuosikokouksessa. Sen jäseninä ovat:

Harri H. Lallukka, puheenjohtaja – metsänhoitaja
Heikki Pajuoja, varapuheenjohtaja – toimitusjohtaja, Metsäteho Oy

 

Timo Järvelä – uittoneuvos
Hannu Kaipainen – johtaja, palvelutuotanto, Oy Saimaa Terminals Ab
Esa Korhonen – logistiikkapäällikkö, UPM Metsä
Keijo Kostiainen – DI
Arto Murto – toimitusjohtaja, Oy Finntowatec Ltd 

Matti Purhonen – metsänhoitaja
Tero Sikiö – yksikön päällikkö, Väylävirasto 
Jari Talja – operatiivinen johtaja, Alfons Håkans Oy
Olavi Tyrsky – merikapteeni