Siirry suoraan sisältöön

Hallitus

Säätiön sääntöjen mukaan hallitus valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäseniksi pyritään saamaan mahdollisimman laajasti säätiön toimialaa tuntevia henkilöitä. Säännöissä ei hallituksen kokoonpanolle ole mitään edustuksellisia tai toimialapainotuksia, joten hallituksessa kukin jäsen toimii itsenäisesti taustastaan riippumatta.  

Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy kevään 2025 vuosikokouksessa. Sen jäseninä ovat:

Heikki Pajuoja, puheenjohtaja – toimitusjohtaja, Metsäteho Oy
Jari Talja, varapuheenjohtaja – operatiivinen johtaja, Alfons Håkans Oy

Timo Järvelä – uittoneuvos
Hannu Kaipainen – johtaja, palvelutuotanto, Oy Saimaa Terminals Ab
Esa Korhonen – toimitusjohtaja, Perkaus Oy
Arto Murto – toimitusjohtaja, Oy Finntowatec Ltd 

Matti Purhonen – metsänhoitaja
Tero Sikiö – yksikön päällikkö, Väylävirasto 
Jarkko Toivola – vesiliikennejohtaja, Väylävirasto
Olavi Tyrsky – merikapteeni
Pirjo Venäläinen –  erikoistutkija, Metsäteho Oy