Siirry suoraan sisältöön

Hallitus

Säätiön sääntöjen mukaan hallitus valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäseniksi pyritään saamaan mahdollisimman laajasti säätiön toimialaa tuntevia henkilöitä. Säännöissä ei hallituksen kokoonpanolle ole mitään edustuksellisia tai toimialapainotuksia, joten hallituksessa kukin jäsen toimii itsenäisesti taustastaan riippumatta.  

Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy kevään 2025 vuosikokouksessa. Sen jäseninä ovat:

Jari Talja, puheenjohtaja – operatiivinen johtaja, Alfons Håkans Oy
Heikki Pajuoja, varapuheenjohtaja – toimitusjohtaja, Metsäteho Oy

 

Timo Järvelä – uittoneuvos
Hannu Kaipainen – johtaja, palvelutuotanto, Oy Saimaa Terminals Ab
Esa Korhonen – logistiikkapäällikkö, UPM Metsä
Arto Murto – toimitusjohtaja, Oy Finntowatec Ltd 

Matti Purhonen – metsänhoitaja
Tero Sikiö – yksikön päällikkö, Väylävirasto 
Olavi Tyrsky – merikapteeni