Siirry suoraan sisältöön

Säätiö

Säätiön tarkoituksena on kehittää uiton sekä muun rannikko- ja sisävesiliikenteen kuljetusjärjestelmiä, aluksia ja kalustoa Suomessa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja alan tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimukseen liittyviin opintoihin sekä muihin alaa kehittäviin tarkoituksiin. 

Toiminta

Säätiön toimintaperiaate on sijoittaa koko varallisuus turvatusti ja tuottavasti ja jakaa sijoitusten tuotot apurahoina. Sijoituskohteena ovat koko toiminnan ajan olleet kotimaisten suurten pörssiyhtiöiden arvo-osuudet. Erityisesti on pyritty sijoittamaan yhtiöihin, joilla on kytkös säätiön toimialaan sekä yhtiöihin, jotka ovat säännöllisesti hyviä osinkoja maksavia.

Ensimmäinen apuraha, 2.000 FIM myönnettiin vuonna 1993. Sen jälkeen seurasi 3 vuotta ilman myönnettyjä apurahoja. Vuodesta 1997 lähtien on joka vuosi myönnetty vähintään yksi apuraha. Poikkeuksena vuosi 2001, jolloin ei saatu ”riittävän hyviä kriteerit täyttäviä hakemuksia”. Suurin yksittäinen myönnetty apuraha on ollut 12.000 EUR diplomityöhön Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Apurahoja on koko säätiön toiminnan aikana jaettu yhteensä runsaat 110 000 €.

Vesiliikenteen tutkimus- ja kehitystoiminnan vähäinen merkitys on viime vuosina näkynyt apurahahakemusten vähäisyytenä. Säätiö on lisännyt yhteydenpitoa yliopistoihin, korkeakouluihin ja alan tutkimuslaitoksiin vesitielogistiikan tutkimuksen ja kehittämisen lisäämiseksi tulevaisuudessa. 

Säätiön hallituksen kesäkokouksia järjestetään sekä sisämaan että rannikon kaupunkeihin. Näiden kokousten yhteydessä vieraillaan paikallisissa alan yrityksissä ja oppilaitoksissa tutustumassa niiden toimintaan sekä tekemässä apurahamahdollisuuksien markkinointia ja kertomassa säätiön toiminnasta.

Kesäkokouksia on järjestetty seuraavilla paikkakunnilla:

2008 Tampere
2010 Lappeenranta – Viipuri
2012 Helsinki, Vuosaari
2013 Joensuu
2014 Turku
2015 Jyväskylä / Äänekoski   
2016 Lappeenranta
2017 Kotka
2018 Tallinna
2019 Rauma
2020 Savonlinna
2021 Loviisa / Porvoo
2022 Uusikaupunki
2023 Varkaus
2024 Vaasa