Siirry suoraan sisältöön

Historia

1946 syntynyt kaikki sisävedet, rannikkoalueen sekä kaikki tärkeimmät hinaaja- ja matkustajalaivavarustamot kattava työnantajaliitto, Rannikon ja Sisävesistöjen Laivaliikenteenharjoittajien Liitto – Kust- och Insjöfartens Arbetsgivareförbund ry RASILA, toimi työnantajapuolen edustajana sisävesien laivaväen työehdoista sovittaessa aina 1980-luvun alkuvuosiin saakka. Vuonna 1984, osana metsäteollisuuden edunvalvonnan uudelleen organisointia neuvoteltiin sopimus, jolla RASILAn metsäteollisuus- ja uittoyhdistysjäsenet erosivat RASILAsta ja liittyivät Metsäteollisuuden Työnantajaliiton (MTA) jäseniksi.

RASILAn jäseniksi jäivät edelleen rannikon ja sisävesien matkustajalaiva- ja hinausyritykset, jotka edustivat n. 10 % RASILAn alkuperäisestä jäsenistöstä. ”Uusi” RASILA teki yhteistyösopimuksen MTA:n kanssa työehtosopimuspalveluiden ostamisesta siltä.

Samassa yhteydessä päätettiin perustaa Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Säätiö, jonka peruspääomaksi lahjoitettiin RASILAn omaisuuden myyntituloista se osa, joka jäi MTA:lle siirrettyjen RASILAn eläkevastuiden kattamisen ja järjestelykulujen jälkeen (42 214,33 €).

Päätös em. järjestelyistä tehtiin RASILAn ylimääräisessä liittokokouksessa 30.5.1985. Samassa kokouksessa hyväksyttiin säätiön säädekirja ja säännöt sekä valittiin säätiön ensimmäinen hallitus. MTA:n hallitus hyväksyi järjestelyt 20.6.1985.

Virallisten päätösten synnyttyä Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Säätiö aloitti työskentelynsä. Ensimmäinen hallituksen kokous pidettiin 2.12.1986. Ensimmäiset säännöt rekisteröitiin Säätiörekisterissä 13.1.1989.